W ramach opłaty miesięcznej oferujemy:
Zajęcia edukacyjne organizowane zgodnie z podstawą programową.
Wyżywienie (4 nielimitowane posiłki).
Język angielski prowadzony codziennie oraz drugi język prowadzony dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli.
Realizacja projektów międzynarodowych e-Twinning Erasmus+
Anglorytmika jeden raz w tygodniu dla wszystkich dzieci.
Zajęcia pozwalają dzieciom w naturalny sposób przyswoić język obcy poprzez zabawy, piosenki, gry językowe, rymowanki, inscenizacje oraz mini dialogi. Dzięki tym zajęciom dzieci osłuchują się z akcentem i fonetyką języka.
Diagnoza pedagogiczna mająca na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie ich indywidualnego rozwoju oraz pomoc w osiąganiu gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Opieka psychologiczna.
Opieka logopedyczna dla dzieci 5-6 letnich i terapia pedagogiczna prowadzone na terenie przedszkola dające możliwość wyeliminowania ewentualnych
wad wymowy. Udzielanie rodzicom instruktażu w zakresie ćwiczeń logopedycznych
oraz wsparcia pedagogicznego.
Konsultacje pedagogiczne.
Zajęcia relaksacyjne.
Poranki umuzykalniające.

Imprezy i uroczystości na terenie przedszkola.

Dodatkowo zapewniamy:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę,
- bezpieczeństwo (monitoring sal),
- nowoczesny plac zabaw i własną kuchnię,
- koncerty Filharmonii Śląskiej,
- występy aktorów krakowskich teatrów.

Rodzice uiszczają dodatkowo opłatę za:
Wybrane zajęcia spośród naszej bogatej oferty, a w tym:
- aikido,
- karate,
- piłka nożna,
- taniec nowoczesny,
- sensoplastyka,
- Przedszkoliada,
- zajęcia na basenie,
- zajęcia plastyczne.
Ubezpieczenie NW (raz do roku).
Pakiet edukacyjny -  karty pracy, kolorowanki (raz do roku).
Bilety do kina, teatru, na wystawy, wycieczki itp.